Monipuoliset suorituskyvyn mittauksemme arvioivat yksilön tämän hetkistä tuki- ja liikuntaelimistön fyysistä suorituskykyä, jolla on useissa tutkimuksissa todettu olevan suora yhteys mm. työhyvinvointiin.

Suorituskyvyn mittauksista saatava tieto ja henkilökohtainen keskustelu luovat pohjan asiantuntijoidemme asiakkaan kanssa yhteistyössä laatimaan jatkosuunnitelmaan. Selkeällä suunnitelmalla pyritään parantamaan yksilön fyysistä suorituskykyä, jotta hän jaksaisi paremmin työssään ja energiaa jäisi vielä myös tärkeään vapaa-aikaan. Laadittuja tavoitteita, parempia tuloksia ja paranevaa jaksamista kohti matkaamme yhdessä asiakkaan kanssa. Saavutetut tulokset todennamme uusintamittauksilla, jotka on hyvä suorittaa esim. 6:n ja 12 kuukauden kuluttua alkumittauksesta.

Suorituskyvyn mittaukset voimme suorittaa sopimuksen mukaan asiakasyrityksemme omissa tiloissa tai toimipisteessämme Kuopio-hallilla.

Ergo Pro-testiohjelmisto

Suorituskyvyn mittauksessa käytämme Ergo Pro-ohjelmistokokonaisuutta, joka on markkinoiden johtava ja yleisimmin käytetty ohjelmisto Suomessa.

Suorituskyvyn mittauksiamme ovat mm.

Polkupyöräergometritesti

12 min sub-maksimaalisella polkupyörä-ergometritestillä mitataan luotettavasti sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön kunnon eli kestävyyskunnon sen hetkistä tilaa. Testin aikana kuormitustaso nousee enimmillään 85 %:iin yksilön arvioidusta maksimaalisesta suorituskyvystä. Testissä käytämme Ergoline 100 K-testipyöriä.

UKK-kävelytesti

UKK 2 km:n Kävelytesti kertoo testattavan kestävyyskunnon riittävyyden tai riittämättömyyden suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. UKK-kävelytesti suoritetaan kävellen tasavauhtia 2 km:n matka sisä- tai ulkotiloissa. Testaustapa soveltuu erittäin hyvin isojen ryhmien testaamiseen sekä normaali- että heikompikuntoisille osallistujille.